top of page

Kalite Çalışmalarımız

  • Hasta memnuniyeti ve beklentilerine odaklı,

  • Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın güvenliği odaklı,

  • Sürekli eğitim, sürekli yenilikleri takip odaklı,

  • Hasta, çalışan ve tedarikçilerimizin nazarında güvenli, dürüst ve aranan odaklı,

  • Hizmet kalitesini daima arttırıcı, iyileştirici ve yarışmacı odaklı,

  • Teknolojik ve bilimsel yenilikleri izleme ve sürekli olarak kişisel gelişime odaklı,

  • Fiziksel ortamı daima temiz, düzenli tutmaya, hasta ve çalışanları ferah ve temiz ortamda tutmaya odaklı,

  • Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın tüm standart ve normlarına uymak ve bunları sürdürülebilir odaklı,

  • Böbrek nakli konusunda hastalarımızla daima iletişime odaklı.

bottom of page